Izdelava strojnih ometov na notranjih in zunajnih površinah. Nanašanje izolacijskih ometov Thermo putz.

Za notranje enoslojne omete uporabljamo:
- apneno mavčne ROFIX 190, visoka sposobnost uravnavanja vlage v prostoru, dobra bivalna klima. Izdelava ometa v zaribani strukturi.
- apneno cementne ROFIX 180, z majhnim odstotkom mavca, kar daje večjo tlačno trdnost ometa >2,5N/mm2, uporablja predvsem v bivalnih prostorih.
- apneno cementni ROFIX 510, ROFIX 610, brez mavca za vlažne prostore, kopalnice, kleti,savne.. in zunajne površine. Izdelujemo kot priprava za keramiko - strugan omet, ali v zaribani strukturi - dvoslojni omet.

Pri izdelavi strojnih ometov je pomembna priprava podlage. Predvsem so problematične podlage beton, siporex… ker je potreben nanos emulzije, oziroma cementnega obrizga. Prav tako pomebno preprečevanje razpok na kritičnih mestih- vstavljanje armirne mreže.

Na okenske in vratna okvirja namestimo tesnilne trakove 3ks profile (tesnenje in preprečitev razpok na špaleti).